Välkommen till Kultur- och fritidsförvaltningens bidragshantering

×
Information
Här finns möjlighet att söka ett antal av föreningsbidragen direkt på webben.
Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Mjölby kommun.
Inloggning
För att kunna söka bidrag via dessa sidor behöver föreningen ett användarnamn och lösenord.
Kontakta Eva Ledin, tel 0142 - 854 36, för vidare information.
Bidrag fritidsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
25 februari
Hyresbidrag (2020) 
1 april
Driftbidrag (2020) 
1 april
Bidrag handikappföreningar (2020) 
1 april
Arrangemangsbidrag Idrott - Fritid (2020) 
Löpande under året
Bidrag pensionärsföreningar (2020) 
1 april
Bidrag utrustning - inventarier (2020) 
Löpande under året
Elitbidrag (2020) 
 
Innovationsbidrag (2020) 
 
Bidrag Kulturföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
25 februari
Hyresbidrag (2020) 
1 april
Arrangemangsbidrag Kultur (2020) 
Löpande under året
Bidrag hembygds- och bygdegårdsföreni (2020) 
 
Bidrag utrustning - inventarier (2020) 
Löpande under året
Bidrag Sverok (2020) 
 
Innovationsbidrag (2020) 
Löpande ansökan