Välkommen till kultur- och fritidsförvaltningens bidragshantering

×
Information
Här finns möjlighet att söka ett antal av föreningsbidragen direkt på webben.
Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Mjölby kommun.
Inloggning
För att kunna söka bidrag via dessa sidor behöver föreningen ett användarnamn och lösenord.
Kontakta Eva Ledin, telefon 010 - 234 54 36, för vidare information.
Föreningsbidrag
Verksamhetsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7 - 25 år. - - Kan sökas av - Förening som bedriver barn-och ...

Hyresbidrag (2024)

Ansök senast: 1 april

Bidraget avser stöd till föreningens hyreskostnader för externt hyrda lokaler. - - Kan sökas av - Förening som bedriver barn...

Driftbidrag (2024)

Bidraget avser stöd till förening för drift av egen anläggning. - - Kan sökas av - Förening som bedriver barn-och ungdomsve...

Bidrag funktionsrättsförening (2024)

Bidraget avser stödja funktionsrättsförening med riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning. - - Kan sökas av -...

Bidrag utrustning - inventarier (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Bidraget avser stöd för inköp av utrustning/inventarier. Exempelvis möbler, datorer, hjälpmedel för funktionsnedsatta, maskin...

Bidrag pensionärsförening (2024)

Bidraget avser stödja pensionärsföreningar och deras möjligheter till att bedriva verksamhet för målgruppen pensionärer. - -...

Utvecklingsbidrag - projektstöd (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Bidraget avser stöd till föreningar för att kunna utveckla och bedriva verksamhet som normalt inte ingår i föreningens utbud....

Anläggningsstöd (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Bidraget avser stöd till nya aktivitetsmiljöer, om- och tillbyggnader, renoveringar, energi- och hållbarhetsprojekt, säkerhet...

Arrangemangsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Bidraget avser att stödja offentliga arrangemang som är till gagn och bedöms ge ett mervärde till kommunens invånare och besö...

Bidrag hembygds- och bygdegårdsföreni (2024)

Bidraget avser stödja hembygds- och bygdegårdsföreningar för vård och bevarande av kulturanlägg...

Bidrag Sverok (2024)

Bidraget avser stöd till Sverok och dess medlemsföreningar inom Mjölby kommun som bedriver verksamhet inom Sveroks hobbygrena...