Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Till formuläret skall bifogas protkoll från föreningens bildande möte alternativt senaste årsmöte samt stadgar.
Föreningen ska ha ett organisationsnummer hos Skatteverket samt e-post adress.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltPojkarFlickor
7-25
26-
Adresser
Webb-kontakt 1) (Obligatoriskt registrering)
Underskrift kontaktperson
..................................................................
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Kontakperson (Obligatoriskt registrering)
Ordförande (Obligatoriskt registrering)
Sekreterare (Obligatoriskt registrering)
Kassör (Obligatoriskt registrering)
Bokare (Frivillig registrering)
Lagring av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.

Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du frågor om eller synpunkter på föreningsregistret kontaktar du Eva Ledin på telefon 0142-854 36.