Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Till formuläret skall bifogas protkoll från föreningens bildande möte alternativt senaste årsmöte samt stadgar.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltPojkarFlickor
7-25
26-
Adresser
Webb-kontakt 1) (Frivillig registrering)
Underskrift kontaktperson
..................................................................
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Kontakperson (Frivillig registrering)
Ordförande (Frivillig registrering)
Vice ordförande (Frivillig registrering)
Sekreterare (Frivillig registrering)
Kassör (Frivillig registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du frågor om eller synpunkter på föreningsregistret kontaktar du Kjell Karlsson på telefon 0142-852 34.