Välkommen till Kultur- och fritidsförvaltningens bidragshantering.
Här finns möjlighet att söka ett antal av föreningsbidragen direkt på webben.
Fullständiga bidragsregler.

Information bidrag
För att kunna söka bidrag via dessa sidor behöver föreningen ett användarnamn och lösenord.
Kontakta Kjell Karlsson, tel 0142 - 852 34, för vidare information.
Bidrag fritidsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2018) 
25 februari
Hyresbidrag (2018) 
1 april
Driftbidrag (2018) 
1 maj
Bidrag handikappföreningar (2018) 
1 april
Arrangemangsbidrag Idrott - Fritid (2018) 
Löpande under året
Bidrag pensionärsföreningar (2018) 
1 april
Utvecklingsbidrag (2018) 
Löpande under året
Bidrag utrustning - inventarier (2018) 
Löpande under året
Elitbidrag (2018) 
 
Innovationsbidrag (2018) 
 
Bidrag Kulturföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2018) 
25 februari
Bidrag Kulturföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Hyresbidrag (2018) 
1 april
Arrangemangsbidrag Kultur (2018) 
Löpande under året
Bidrag hembygds- och bygdegårdsföreni (2018) 
 
Utvecklingsbidrag (2018) 
Löpande under året
Bidrag utrustning - inventarier (2018) 
Löpande under året
Bidrag Sverok (2018) 
 
Innovationsbidrag (2018) 
Löpande ansökan